1940

1940 Fødselen av en takrevolusjon

Det nye 'Decra roof concept' ble oppdaget da bitumen emulsjon ble sprayet på eksisterende stålkledde bygninger i Storbritannia, som kamuflasje og beskyttende belegg.

1957

1957 Den første Decra-prototypen

Lou Fisher produserte på New Zealand den første ‘Decramastic’ takpannen med bitumenbelegg. Overflaten er ble påført granulat for å forhindre at takpannene klistret seg sammen.

1964

1964 Innovasjonen ble videreutviklet

Den første takpannen med 10-steinsprofil ble produsert.

1967

1967 Decra blir sterkere

De første Decra låseprofilene ble laget for å gi ytterligere styrke til et allerede unikt produkt.

1970

1970 USA uttrykte interesse for Decra

Den første Decra-lisensen ble gitt til et amerikansk selskap med base i Florida.

1977

1977 Europa vil også ha Decra!

Polytuil i Belgia startet produksjonen under lisensiert joint venture, med det første spesialbygde anlegget for å produsere Decra® takpanner i Europa, deretter under ett varemerke; Decramastic.

1980

1980 Decra gir enda sterkere beskyttelse mot vær

Bitumen emulsjon ble erstattet av et akrylbasert system med forbedrede forvitringsegenskaper under Decrabond-varemerket.

1981

1981 Europa trenger enda en Decra-fabrikk!

Decra A/S i Danmark startet produksjonen som den andre europeiske lisenshaveren.

1989

1989 Metrotile i NZ startet produksjonen av pressede takpanner

Enda et selskap ble etablert i New Zealand for å dekke behovet for Decra takpanner.

1996

1996 Metrotile får også en andel i Europa

For å svare på den økte etterspørselen fra markedet startet Metrotile distribusjon av pressede takpanner i Europa

1998

1998 Metrotile Europa fabrikk ble grunnlagt for å produsere Decra produkter

I Tongeren, Belgia, ble Metrotile Europe etablert for å produsere takpanner i et produksjonsanlegg på 1200 m2.

2007

2007 Større anlegg er nødvendig for å tilfredsstille markedets etterspørsel

Fra 1200 m2 ble anlegget i Belgia økt til 7500 m2 og senere til 13000 m2.

2010

2010 Utvidet samarbeid

Det kanadiske selskapet IKO, som er verdens største familieeide produsent og eksportør av takprodukter, starter et joint venture samarbeid mellom Metrotile Europe og IKO Europe.

2019

2019 Den største fabrikken i verden for pressede ståltakpanner

Ved å slå sammen operasjonslinjene i Belgia bygde Roof Tile Group den største fabrikken av pressede ståltakpanner i verden, og er i dag verdens ledende innen denne produktkategorien.