Vind- og stormbestandighet

Ekstrem vind har blitt mer vanlig de siste årene, men med Decra® slipper du å bekymre deg. Orkaner på 160 km/t kan komme din vei, men Decra® er ekstremværbestandig og kan motstå til og med det!

Klimaendringer kan føre til hyppigere og mer intense stormer. Hvis du eier et Decra®-tak, har du ingenting å bekymre deg for. Orkaner på 160 km/t kan komme din vei, men Decra® er ekstremværbestandig og kan motstå til og med det!

De lette Decra®-takpannene i stål er spikret til takkonstruksjonen med flere fester, primært i 90˚ til vindoppdriften, noe som gjør dem svært sikre i kraftig vind. De fleste takstein monteres ikke direkte på takstolen. Siden Decra®-takpanner i stål med sammenlåsingssystem monteres horisontalt, hver med åtte separate fester, blir vindskjær praktisk talt eliminert. De fleste andre taktekkingsprodukter benytter vertikale monteringsmetoder som kan løftes i kraftig vind.

Derfor er Decra®-tak sikrere i kraftig vind enn tradisjonelle alternativer med vertikal montering.

Vi har hørt historier over hele verden der Decra®-tak har beskyttet bygninger mot usedvanlig kraftig, til og med orkaner.

Vil du sikre huset ditt best mulig mot ekstremvær?

Monter Decra® på huset ditt!

Vind- og stormbestandighet