En bærekraftig takløsning for vår tid

I byggeindustrien er kortsiktige løsninger ikke bærekraftige, og i stadig mindre grad foretrukket av dagens huseiere.

En bærekraftig takløsning for vår tid

Mange takløsninger må skiftes ut hvert 10. til 20. år eller trenger i det minste omfattende vedlikehold etter skader på grunn av vær og vind. Alt dette gir unødvendige kostnader for deg og belaster miljøet.

Decra produkter bruker 25-30% resirkulert materiale i produksjonsprosessen. I tillegg til en forlenget levetid på 2-3 ganger i forhold til tradisjonelle tekkematerialer, er Decra 100% resirkulerbart. Siden metalltak kan være opptil syv ganger lettere enn takstein, trenger man mindre treverk til takkonstruksjonen.

Overgangen til ståltak bør skje så raskt som mulig når man tar hensyn til de langsiktige miljøkonsekvensene. Det enorme miljøfotavtrykket fra takstein, som har kortere levetid og bidrar til millioner av tonn med avfall, kan ikke ignoreres med tanke på framtidens bærekraftige bygg.

Decra® ER BRA FOR HJEMMET OG FOR MILJØET.