Støybeskyttelse

Et Decra®-tak er utmerket sammenlignet med andre taktekkingsprodukter i stål. Den forbedrede støybeskyttelsen kommer av overflatebelegget med steingranulat og sammenlåsingssystemet.

Når kundene først hører om Decra ståltak, vil de gjerne høre hvordan Decra® beskytter huset mot støy. La oss gjøre én ting klart:

Decra® er ikke noe hvilket som helst ståltak.

Det er sant at metall, i motsetning til teglstein eller tre, kan ha gjenklang, men studier har bekreftet at hvis et moderne metalltak montereres riktig, er det ingen betydelig økning i støynivået sammenlignet med andre taktekkingsalternativer. Hvorfor?

Decra®-overflaten med steingranulat gir en ru overflate som bidrar til å spre regnvannet utover, og sammenlåsingssystemet til Decra®-takpannene reduserer støynivået ytterligere.