Bærekraft

In 2019 ble ordet climate emergency («klimakrise») valgt til Årets ord av ordbokredaksjonen Oxford Dictionaries.

Som selskap anerkjenner vi også at det haster å takle globale miljøspørsmål. Vi ønsker å bidra til å beskytte miljøet ved å arbeide for å skape et bærekraftig produkt.

Bærekraft oppnås «når dagens behov oppfylles uten at det fratar fremtidige generasjoner evnen til å oppfylle sine behov» – Ray C. Anderson

Hvordan arbeider vi for bærekraft?

  • Vi produserer et lett taktekkingsprodukt, som skaper et mindre miljøavtrykk i transporten. Transportbehovet til Decra®-takpanner er omtrent én åttendedel av behovet til betongtakstein eller taktegl som dekker et tilsvarende område.
  • Vi produserer et sterkt taktekkingsprodukt i stål, som ikke enkelt går i stykker, i motsetning til andre typer takstein. Decra® etterlater seg minimalt med avfall ved transport og montering.
  • Vi produserer en gjenvinnbar, slitesterk takpanne i metall og dermed redusere mengden råmaterialer som trengs for å lage nye produkter i fremtiden.

 

Vedlikeholdsbehovene til Decra®-ståltak er lave, og de kan utformes til å være varmeeffektive. Når man tar bærekraft med i beregningen, blir fordelene ved stål mangedoblet. 

Vi tror at kundene våre er stolte av at de gjennom Decra®-tak ikke fratar fremtidige generasjoner evnen til å oppfylle sine behov.