Påvirker vann som renner fra Decra®-tak jord og vann?

Decra®-tak inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Utlekking fra Decratak er bedømt til å ikke påvirke jord og vann negativt.