Slites steinbelegget av over tid?

Decras primer binder steingranulatet til takpannens overflate gjennom hele levetiden. Litt tap av granulat på kanten av takpannen er vanlig under monteringsprosessen, og dette er ikke ment å forbli på takpannen.